Seminar: Bedre kystplanlegging med økosystemtjenester?

Har det noe å si om vi tenker på naturen som leverandør av tjenester? Blir planleggingen bedre hvis vi kan beskrive slike tjenester, eller si hvor mye de er verd? Vi inviterer til sluttseminar for Coreplan. På seminaret tar vi blant annet opp: Utviklingstrekk i kystsoneplanlegging Økosystemtjenester Deltakelse og ulike interesser Konsekvensutredning Program 09:45 Registrering … Fortsett å lese Seminar: Bedre kystplanlegging med økosystemtjenester?