Seminar: Bedre kystplanlegging med økosystemtjenester?

Hytte ved fjorden
Velkommen til sluttseminar!

Har det noe å si om vi tenker på naturen som leverandør av tjenester? Blir planleggingen bedre hvis vi kan beskrive slike tjenester, eller si hvor mye de er verd?

Vi inviterer til sluttseminar for Coreplan. På seminaret tar vi blant annet opp:

 • Utviklingstrekk i kystsoneplanlegging
 • Økosystemtjenester
 • Deltakelse og ulike interesser
 • Konsekvensutredning

Program

09:45 Registrering

10:00 Åpning og velkommen. Ann-Magnhild Solås, Nofima
10:05 Fra uregjerlig natur til leverandør av naturgoder? Ann-Magnhild Solås, Nofima
10:20 ØST-rammeverket – hvem, hva og hvorfor (ikke?). Claire Armstrong, UiT – Norges arktiske universitet
10:35 Hvor er ØST i kystsonen? Innføring av en økosystemtjenestetilnærming i norsk kystsoneforvaltning. Ingrid Kvalvik, Nofima
10:45 Liten kjennskap – stor tiltro. Hva tror og vet kystsoneplanleggere om ØST? Eirik Mikkelsen, Nofima
Diskusjon

11:30 Lunsj

12:15 Hvordan passer ØST-perspektivet inn i kystsoneplanleggingen? Korte foredrag:

 • Intet nytt fra ØST? Dagens praksis, og hva kan ØST bidra med? Patrick Berg Sørdahl, Nofima
 • Mer konsistente prioriteringer med ØST? Bruk av konsekvensutredninger i kystsoneplanlegging. Eirik Mikkelsen, Nofima
 • Samordning i regional kystsoneplanlegging – En planstudie av Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger. Sanna Wiik, Masterstudent ved Universitetet i Bergen
 • Hva når kommunen ikke bestemmer? Eksempel fra kanadisk lokal planlegging. Ann-Magnhild Solås, Nofima

Diskusjon

 • Kystens arv og arvinger. Kulturarv som økosystemtjeneste i kystsoneplanlegging. Sanne Bech Holmgaard, NIKU
 • Kysten som grunnlag for samisk kultur: Koblinger mellom samiske interesser og ØST i kystsoneplanlegging. Camilla Brattland, UiT – Norges arktiske universitet
 • ØST med andre ord. Bente Sundsvold, UiT – Norges arktiske universitet
 • Can mapping of ES inform coastal zone planning? Combining GIS and local knowledge. Keshav Paudel, UiT – Norges arktiske universitet

Diskusjon

13:40 Kaffepause

14:00 Rett ØST, eller nord og ned? Om bruken av økosystemtjeneste-perspektivet, noen dilemmaer og spådommer. Bjørn Hersoug, UiT – Norges arktiske universitet
14:30 Perspektiver fra planleggere. Eva Katrine Ritland Taule, Hordaland fylkeskommune og Inger Andreassen, Lenvik kommune
14:50 Diskusjon

15:25 Avslutning og vel hjem

Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte. Vi har begrenset antall plasser og bruker «først til mølla»-prinsippet.

Når: 30. januar 2019 klokka 10.00-16.00
Hvor: Møterom Kompasset i Lysgården, Framsenteret, Tromsø.
For hvem: Alle interesserte
Påmelding: Arrangementet er gratis og inkluderer lunsj – derfor må vi ha din påmelding.
Meld deg på her

Kart

Velkommen!