Fagpanel på Mare 2017

Coreplan skal være vertskap for et fagpanel under Mare-konferansen i Amsterdam, 5-7. juli 2017.

Panelet heter «Ecosystem services in coastal zone planning», og er på programmet under den delen av konferansen som handler om maritim forvaltning.

Seansen handler om økosystemtjeneste-perspektivet, som har blitt stadig viktigere for tverrfaglig forskning på økologiske endringer og miljøforvaltning. I panelet skal man diskutere om og hvordan en slik tilnærming kan svare på utfordringer knyttet til kystsoneplanleging. Et viktig spørsmål er om dette perspektivet kan være nyttig å bruke på et lokalt nivå når det er interessekonflikter og uenighet om kunnskapsgrunnlaget. Kan perspektivets tilnærming til å identifisere og vurdere verdien av kystsonen for ulike brukere, og måten det integrerer lokal og vitenskapelig kunnskap, bidra til bedre kystsoneplanlegging?

Ingrid Kvalvik, Bente Sundsvold og Ann-Magnhild Solås leder panelet.

Mer om økosystemtjenester: http://coreplan.no/ost/

Om konferansen: The 9th People and the Sea conference will explore the nature of maritime mobilities and the ways climate and environmental change, economic development and maritime activities are affecting their direction and volume. http://www.marecentre.nl/2017-conference/