Publikasjoner

Her finner du artikler og rapporter fra Coreplan-prosjektet.

Sluttrapport: «Når det blåser i fra ØST» – Om bruken av økosystemtjeneste-perspektivet i kystsoneplanleggingen

Vitenskapelige artikler:

Ingrid Kvalvik og Roy Robertsen: Inter-municipal coastal zone planning and designation of areas for aquaculture in Norway: A tool for better and more coordinated planning? Publisert i Ocean and Coastal Management i 2017, volume 142

Jahn Petter Johnsen: Creating political spaces at sea? Governmentalization and governability in Norwegian fisheries. Publisert i Maritime Studies i 2017, Volume 16:18

Hølleland, H., Skrede J og Sanne Bech Holmgaard: Cultural Heritage and Ecosystem Services: A Literature Review. Publisert i Conservation and Management of Archaeological Sites I volume 19, 2017

Camilla Brattland, Einar Eythórsson, Jørn Weines og Knut Sunnanå: Social-ecological timelines to explore human adaptation to coastal change.  Publisert 2018 i spesialnummer i Ambio.

Populærvitenskapelig artikkel:

Brattland, Camilla; Eythórsson, Einar. Fiskesløyfa. Spildrafiskernes bruk av sjøen og hvordan den endres av oppdrettsvirksomhet. Ottar 2016; Volum 2016 (312). ISSN 0030-6703.s 23 – 33.