Naturgoder

Foto: Håvard Boge

Naturen langs kysten er verdifull for oss, ikke bare som omgivelse for ulike opplevelser, men også som leverandør av konkrete tjenester.

I Coreplan har vi undersøkt begrepet «økosystemtjenester» som skal beskrive de goder og fordeler naturen bidrar med, og kapasiteten naturen har til å gi oss disse godene.

Økosystemtjenester kan for eksempel være dette som naturen gjør for oss:

 • Forsyner oss med mat
 • Skaffer drikkevann
 • Regulerer klimaet
 • Blir kvitt avfall
 • Former sedimenter
 • Gir levekår for ulike arter
 • Bidrar til strøm, ved og drivstoff
 • Sted for kulturarv
 • Omgivelser for rekreasjon
 • Religiøs betydning og opplevelse
 • Velvære og estetikk

Naturen gjør oss tjenester som kan komme i konflikt med hverandre. Noen må ta avgjørelsen om hvilke interesser som skal få vinne fram. I Coreplan var målet vårt å hjelpe myndighetene til å få bedre forutsetninger for å ta hensyn til økosystemtjenestene og ulike interesser når de tar beslutninger om hvordan kysten skal brukes.