Aktuelt

Her finner du aktuelle saker fra Coreplan.

Det er fortsatt en lang vei å gå før det nye tankesettet, som skal ta mer hensyn til godene naturen gir oss, er innarbeidet i kystsoneforvaltningen.

Nytt tankesett på vei inn i kystforvaltningen

Kystområdene våre har mange brukere, ofte med motstridende interesser. Et nytt tankesett i forvaltningen kan bidra til å…

Hytte ved fjorden

Seminar: Bedre kystplanlegging med økosystemtjenester?

Har det noe å si om vi tenker på naturen som leverandør av tjenester? Blir planleggingen bedre hvis…

Bjørn Hersoug leder diskusjonen på arbeidsmøte under Plankonferansen 2018 i Bergen.

Arbeidsverksteder med gode diskusjoner

I høst har Coreplan arrangert arbeidsverksteder i Troms og Hordaland. Deltakerne var ansatte i kommuner, fylker, statlige myndigheter…

Solås på podiet under Forskningsrådets to-dagers havforskningskonferanse.

Havforskere fikk lære om kystforvaltning

Prosjektleder i Coreplan, Ann-Magnhild Solås, deltok nylig på Forskningsrådets havforskningskonferanse, der siste nytt om havforskning ble presentert for…

Coreplan-forskere i samtale med Randi Karlsen under besøket hos fiskebedriften Brødrene Karlsen på Senja.

Nyttige innspill til Coreplan-forskerne

Tre dager i mai har Coreplan-forskerne vært samlet for å diskutere resultater og funn, besøke en fiskebedrift og…

Jacqueline Tweddle fortalte om hvordan økosystem-perspektivet brukes i Skottland.

Ulik praksis i Norge, Chile og Storbritannia

De tre landene bruker økosystemtjeneste-perspektivet svært ulikt. Dette kom fram da Coreplan var vertskap for et fagpanel under…

Workshop i Canada

Flere Coreplan-forskere var med da det nordiske nettverksprosjektet AquaLog, som undersøker kontroverser i tilknytning til havbruksnæringen i deltakerlandene,…

Project leader Ann-Magnhild Solås and scientist Ingrid Kvalvik in British Columbia, Canada, to learn how different stakeholders' views are implemented in coastal zone plans.

Jakter planleggernes fakta

Kystplanleggere i Hordaland og Troms har den siste tiden fått besøk av samfunnsforskere. Målet med intervjuene er å…

Fagpanel på Mare 2017

Coreplan skal være vertskap for et fagpanel under Mare-konferansen i Amsterdam, 5-7. juli 2017. Panelet heter «Ecosystem services…

Bryggen i Bergen

Arbeidsseminar i Bergen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sin Planavdeling og Nofima møttes til arbeidsseminar om kystsoneplanlegging den 23. februar. Forskerne ønsket…

Finnfjordbotn in Lenvik.

Intervjurunde i Lenvik

Coreplan-forskere har vært på Finnsnes for å intervjue sentrale personer i arbeidet med den interkommunale kystsoneplanen i Sør-…

How do other researchers approach the different issues? Reserachers learn from each others' experiences.

Mange veier til målet

Forskere fra fem ulike forskningsprosjekter om økosystemtjenester møttes 26. januar for å lære av hverandre. – Det er…

Hvordan forvalte mennesker, koraller og havslanger

Coreplan-forsker Jahn Petter Johnsen har besøkt Great Barrier Reef for å studere forvaltningen av dette store verneområdet. Her…

Scientist Ann-Magnhild Solås leads the project Coreplan, which aims at improving coastal zone planning.

Kysten: Hvilke verdier finnes – og hvordan tar vi vare på dem?

Mange av godene mennesker får fra naturen er ubetalelige. Andre utgjør store pengeverdier. Hvordan måler man alle verdiene…

Coreplan participants met for the first time in Tromsø in April.

Vi er i gang!

Deltakere fra partner-instituttene møttes hos Nofima i Tromsø for å starte arbeidet med Coreplan-prosjektet. På bildet ser vi, fra…