Arbeidsseminar i Bergen

Bryggen i Bergen
Bryggen i Bergen. Foto: Ann-Magnhild Solås © Nofima

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sin Planavdeling og Nofima møttes til arbeidsseminar om kystsoneplanlegging den 23. februar.

Forskerne ønsket å høre om hvorfor kommunene valgte sin løsning, og diskutere utfordringer, fordeler og ulemper ved løsningene med dem.

Deltakerne fikk presentert ulike planprosesser og planer i sjøområder. De drøftet også ulike praksiser i planlegging, slik som valg av plantype, hvordan man gjennomfører konsekvensutredninger, fremstilling av planer.

Nofima har fått i oppdrag fra KMD å innhente erfaring fra planpraksis i sjøområdene. Seminaret var en del av dette arbeidet, og ble delvis gjort i samarbeid med Coreplan. Rapporten fra dette arbeidet kommer i mai.