Mange veier til målet

How do other researchers approach the different issues? Reserachers learn from each others' experiences.
How do other researchers approach the different issues? Reserachers learn from each others' experiences. Photo: Ann-Magnhild Solås

Forskere fra fem ulike forskningsprosjekter om økosystemtjenester møttes 26. januar for å lære av hverandre.

– Det er nyttig å høre andre forskeres erfaringer med ulike metoder på fagfeltet vårt, sier prosjektleder i Coreplan, Ann-Magnhild Solås.

Coreplan-forsker Camilla Brattland ved Senter for samiske studier, UiT, inviterte 26. januar til seminar om forskning på økosystemtjenester. Formålet var å utveksle kunnskap og erfaringer mellom ulike prosjekter i Tromsø-miljøet som bruker eller har brukt et økosystemtjenesteperspektiv i forskningen. [Om økosystemtjenester]

Hvor nyttig er dette perspektivet, og hva er fordelene og ulempene med å bruke en slik tilnærming? Det finnes ulike rammeverk med forskjellige oppfatninger om økosystemtjenester, og dermed ulike anbefalinger til framgangsmåter.

Forskerne presenterte sine prosjekter og metoder de har brukt eller planlegger å bruke.  Hvordan har rammeverkene helt konkret blitt benyttet? Har man sett behov for å endre på anbefalte framgangsmåter? Hvilke erfaringer har man gjort seg underveis?

– Vi ser at det er mange måter å gripe an problemstillingene for å komme frem til nyttige resultater, sier Solås.

Forskerne planlegger flere treff for å utveksle erfaringer.

Disse prosjektene ble presentert og diskutert: