Arbeidsverksteder med gode diskusjoner

Bjørn Hersoug leder diskusjonen på arbeidsmøte under Plankonferansen 2018 i Bergen.
Bjørn Hersoug leder diskusjonen på arbeidsmøte under Plankonferansen 2018 i Bergen. Foto: Ann-Magnhild Solås

I høst har Coreplan arrangert arbeidsverksteder i Troms og Hordaland. Deltakerne var ansatte i kommuner, fylker, statlige myndigheter og andre interesserte.

Bjørn Hersoug kunne sågar kose seg med forsideoppslag i Fiskeribladet Fiskaren.

Bjørn Hersoug kunne sågar kose seg med forsideoppslag i Fiskeribladet Fiskaren. Foto: Eirik Mikkelsen

I forkant av møtet fikk deltakerne tilsendt kort bakgrunnsinformasjon om kystsoneplanlegging og om begrepet økosystemtjenester.  Dette notatet var grunnlag for en gruppediskusjon om utfordringer og drivere for kystsoneplanlegging i dag og i fremtiden. Vi diskuterte også hvordan begreper og perspektiver på økosystemtjenester kan spille en rolle i planleggingen.

Forskerne fikk gode innspill fra arbeidsverkstedene, og deltakerne ble også invitert til å svare på en spørreundersøkelse. På nyåret kommer en rapport med resultater fra både diskusjonene og spørreundersøkelsen.