Workshop i Canada

Flere Coreplan-forskere var med da det nordiske nettverksprosjektet AquaLog, som undersøker kontroverser i tilknytning til havbruksnæringen i deltakerlandene, arrangerte en workshop i Canada. Foto: Nofima

Flere Coreplan-forskere var med da det nordiske nettverksprosjektet AquaLog, som undersøker kontroverser i tilknytning til havbruksnæringen i deltakerlandene, arrangerte en workshop i Canada.

Under oppholdet deltok forskerne på ekskursjoner til oppdrettsanlegg og lokalsamfunn som på ulike måter er påvirket av oppdrettsnæringen. Forskerne møtte folk som jobber i forvaltning, organisasjoner og ander forskere.

– Canada, med sin lange kyst, mangler et etablert kystsoneplan-system. For oss som er vant til å studere norsk kystsoneforvaltning, ser vi at det gir andre typer utfordringer, sier Coreplan-prosjektleder Ann-Magnhild Solås.

Der vi i Norge har detaljerte planer på kommunenivå, som for eksempel viser hvor oppdrettsanlegg kan etableres, og hvilke områder som skal forbeholdes annen bruk, finnes det svært få slike planer i Canada. Derimot fant forskerne interessante eksempler på lokal samstyring av hvordan kystsonen kunne brukes.

– Vi besøkte for eksempel organisasjonen West Coast Aquatic, som arrangerer rundebordskonferanse. Der så vi hvordan lokale myndigheter og ulike brukergrupper sammen finner løsninger for hvordan villaksfisket – som er stort i British Columbia – skal gjennomføres, sier Solås.

Erfaringene fra workshopen tar forskerne med seg inn i Coreplan-arbeidet.

Av: Lidunn Mosaker Boge, kommunikasjonsrådgiver Nofima