Havforskere fikk lære om kystforvaltning

Solås på podiet under Forskningsrådets to-dagers havforskningskonferanse.
Solås på podiet under Forskningsrådets to-dagers havforskningskonferanse. Foto: Nina Mikkelsen, UiT

Prosjektleder i Coreplan, Ann-Magnhild Solås, deltok nylig på Forskningsrådets havforskningskonferanse, der siste nytt om havforskning ble presentert for 150 deltakere.

Solås delte funn fra Coreplan-forskningen, og snakket om utfordringer med dagens kystsoneplanlegging. Hun viste også eksempler på hvordan økosystemtjenester inkluderes i rammeverk og regler, og hvordan de inngår i praktisk planlegging selv om selve begrepet ikke er mye brukt.