Intervjurunde i Lenvik

Finnfjordbotn in Lenvik.
Finnfjordbotn. Foto: Lidunn M. Boge © Nofima

Coreplan-forskere har vært på Finnsnes for å intervjue sentrale personer i arbeidet med den interkommunale kystsoneplanen i Sør- og Midt-Troms.

– Hensikten med intervjuene var å få en overordnet forståelse av prosessen med kystsoneplanen, målene med den, og utfallet, forteller forsker Ingrid Kvalvik, som i Coreplan har ansvar for å undersøke forvaltningsstrukturer og prosesser.

En rekke nøkkelpersoner for kystsoneplanen stilte opp for forskerne da de kom til Finnsnes 1. februar.

Intervjuene og plandokumentene vil nå danne grunnlag for grundigere analyser av deler av planarbeidet.

Omtale i media

Også lokalavisa Folkebladet hadde fått nyss om at forskerne var på besøk, og laget en flott reportasje om Lenviks kystsoneplan og forskernes arbeid. Her kan du lese den:

– Regnes som en av de beste i landet. Folkebladet 2. februar 2017 (pdf)