Workshop i Canada

Flere Coreplan-forskere var med da det nordiske nettverksprosjektet AquaLog, som undersøker kontroverser i tilknytning til havbruksnæringen i deltakerlandene, arrangerte en workshop i Canada. Under oppholdet deltok forskerne på ekskursjoner til oppdrettsanlegg og lokalsamfunn som på ulike måter er påvirket av oppdrettsnæringen. Forskerne møtte folk som jobber i forvaltning, organisasjoner og ander forskere. – Canada, med…

Kysten: Hvilke verdier finnes – og hvordan tar vi vare på dem?

Scientist Ann-Magnhild Solås leads the project Coreplan, which aims at improving coastal zone planning.

Mange av godene mennesker får fra naturen er ubetalelige. Andre utgjør store pengeverdier. Hvordan måler man alle verdiene når det skal lages planer for forvaltning av kystsonen? Og ut fra hvilke kriterier prioriterer man mellom ulike interesser? Mat og drikke, næringsareal, mineraler og energi. Men også opplevelse, aktivitet og sjelefred. Naturgodene er mange og varierte.…