Intervjurunde i Lenvik

Finnfjordbotn in Lenvik.

Coreplan-forskere har vært på Finnsnes for å intervjue sentrale personer i arbeidet med den interkommunale kystsoneplanen i Sør- og Midt-Troms. – Hensikten med intervjuene var å få en overordnet forståelse av prosessen med kystsoneplanen, målene med den, og utfallet, forteller forsker Ingrid Kvalvik, som i Coreplan har ansvar for å undersøke forvaltningsstrukturer og prosesser. En rekke…

Mange veier til målet

How do other researchers approach the different issues? Reserachers learn from each others' experiences.

Forskere fra fem ulike forskningsprosjekter om økosystemtjenester møttes 26. januar for å lære av hverandre. – Det er nyttig å høre andre forskeres erfaringer med ulike metoder på fagfeltet vårt, sier prosjektleder i Coreplan, Ann-Magnhild Solås. Coreplan-forsker Camilla Brattland ved Senter for samiske studier, UiT, inviterte 26. januar til seminar om forskning på økosystemtjenester. Formålet…

Hvordan forvalte mennesker, koraller og havslanger

Coreplan-forsker Jahn Petter Johnsen har besøkt Great Barrier Reef for å studere forvaltningen av dette store verneområdet. Her deler han noen av sine erfaringer. På tur opp langs babordsida på SS Yongala, et skipsvrak som ligger i The Great Barrier Reef (GBR) Marine Park, møter jeg en havslange som nettopp har vært oppe og fylt…

Kysten: Hvilke verdier finnes – og hvordan tar vi vare på dem?

Scientist Ann-Magnhild Solås leads the project Coreplan, which aims at improving coastal zone planning.

Mange av godene mennesker får fra naturen er ubetalelige. Andre utgjør store pengeverdier. Hvordan måler man alle verdiene når det skal lages planer for forvaltning av kystsonen? Og ut fra hvilke kriterier prioriterer man mellom ulike interesser? Mat og drikke, næringsareal, mineraler og energi. Men også opplevelse, aktivitet og sjelefred. Naturgodene er mange og varierte.…

Vi er i gang!

Coreplan participants met for the first time in Tromsø in April.

Deltakere fra partner-instituttene møttes hos Nofima i Tromsø for å starte arbeidet med Coreplan-prosjektet. På bildet ser vi, fra venstre: Roy Robertsen, Nofima, Bjørn Hersoug, UiT, Kine Mari Karlsen, Nofima, Harald G. Johnsen, Troms fylkeskommune, Alma Thuestad, NIKU, Kjetil Hestad, Lingalaks og Tombre, Jahn-Petter Johnsen, UiT, Ann-Magnhild Solås, Nofima, Einar Eythórsson, NIKU, Otto Andreassen, Nofima, Cecilia…