Nytt tankesett på vei inn i kystforvaltningen

Det er fortsatt en lang vei å gå før det nye tankesettet, som skal ta mer hensyn til godene naturen gir oss, er innarbeidet i kystsoneforvaltningen.

Kystområdene våre har mange brukere, ofte med motstridende interesser. Et nytt tankesett i forvaltningen kan bidra til å synliggjøre naturens betydning for oss, men det vil ta tid å innarbeide, viser en ny forskningsrapport. – Det er fortsatt en vei å gå fra å snakke om økosystemtjenester på et overordnet nivå, til å ta rammeverket…

Seminar: Bedre kystplanlegging med økosystemtjenester?

Hytte ved fjorden

Har det noe å si om vi tenker på naturen som leverandør av tjenester? Blir planleggingen bedre hvis vi kan beskrive slike tjenester, eller si hvor mye de er verd? Vi inviterer til sluttseminar for Coreplan. På seminaret tar vi blant annet opp: Utviklingstrekk i kystsoneplanlegging Økosystemtjenester Deltakelse og ulike interesser Konsekvensutredning Program 09:45 Registrering…

Arbeidsverksteder med gode diskusjoner

Bjørn Hersoug leder diskusjonen på arbeidsmøte under Plankonferansen 2018 i Bergen.

I høst har Coreplan arrangert arbeidsverksteder i Troms og Hordaland. Deltakerne var ansatte i kommuner, fylker, statlige myndigheter og andre interesserte. Bjørn Hersoug kunne sågar kose seg med forsideoppslag i Fiskeribladet Fiskaren. Foto: Eirik Mikkelsen I forkant av møtet fikk deltakerne tilsendt kort bakgrunnsinformasjon om kystsoneplanlegging og om begrepet økosystemtjenester.  Dette…

Havforskere fikk lære om kystforvaltning

Solås på podiet under Forskningsrådets to-dagers havforskningskonferanse.

Prosjektleder i Coreplan, Ann-Magnhild Solås, deltok nylig på Forskningsrådets havforskningskonferanse, der siste nytt om havforskning ble presentert for 150 deltakere. Solås delte funn fra Coreplan-forskningen, og snakket om utfordringer med dagens kystsoneplanlegging. Hun viste også eksempler på hvordan økosystemtjenester inkluderes i rammeverk og regler, og hvordan de inngår i praktisk planlegging selv om selve begrepet…

Nyttige innspill til Coreplan-forskerne

Coreplan-forskere i samtale med Randi Karlsen under besøket hos fiskebedriften Brødrene Karlsen på Senja.

Tre dager i mai har Coreplan-forskerne vært samlet for å diskutere resultater og funn, besøke en fiskebedrift og møte referansegruppen. 14.-16. mai var Coreplan-forskerne fra Nofima, UiT, NIKU og Universitetet i Ottawa samlet i Tromsø. Forskerne besøkte fiskebedriften Brødrene Karlsen på Senja, hvor de lærte om bedriftens rolle i lokalsamfunnet og diskuterte utfordringer knyttet til…

Ulik praksis i Norge, Chile og Storbritannia

Jacqueline Tweddle fortalte om hvordan økosystem-perspektivet brukes i Skottland.

De tre landene bruker økosystemtjeneste-perspektivet svært ulikt. Dette kom fram da Coreplan var vertskap for et fagpanel under Mare-konferansen i Amsterdam, 5.-7. juli 2017. I forbindelse med Mare-konferansen i Amsterdam i juli inviterte Coreplan til et forskerpanel om bruk av et økosystemtjenesteperspektiv på kystsoneforvaltning. Der møttes forskere fra Chile, Storbritannia og Norge for å diskutere…

Workshop i Canada

Flere Coreplan-forskere var med da det nordiske nettverksprosjektet AquaLog, som undersøker kontroverser i tilknytning til havbruksnæringen i deltakerlandene, arrangerte en workshop i Canada. Under oppholdet deltok forskerne på ekskursjoner til oppdrettsanlegg og lokalsamfunn som på ulike måter er påvirket av oppdrettsnæringen. Forskerne møtte folk som jobber i forvaltning, organisasjoner og ander forskere. – Canada, med…

Jakter planleggernes fakta

Project leader Ann-Magnhild Solås and scientist Ingrid Kvalvik in British Columbia, Canada, to learn how different stakeholders' views are implemented in coastal zone plans.

Kystplanleggere i Hordaland og Troms har den siste tiden fått besøk av samfunnsforskere. Målet med intervjuene er å få innsikt i hvordan ansatte i kommuner og fylkeskommuner jobber med kystsoneplaner og konsekvensutredninger. Det blir ofte debatt når politikerne skal vedta planer for kysten vår. Mange har sterke meninger om hvem som skal få bruke kystområdene,…

Fagpanel på Mare 2017

Coreplan skal være vertskap for et fagpanel under Mare-konferansen i Amsterdam, 5-7. juli 2017. Panelet heter «Ecosystem services in coastal zone planning», og er på programmet under den delen av konferansen som handler om maritim forvaltning. Seansen handler om økosystemtjeneste-perspektivet, som har blitt stadig viktigere for tverrfaglig forskning på økologiske endringer og miljøforvaltning. I panelet…

Arbeidsseminar i Bergen

Bryggen i Bergen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sin Planavdeling og Nofima møttes til arbeidsseminar om kystsoneplanlegging den 23. februar. Forskerne ønsket å høre om hvorfor kommunene valgte sin løsning, og diskutere utfordringer, fordeler og ulemper ved løsningene med dem. Deltakerne fikk presentert ulike planprosesser og planer i sjøområder. De drøftet også ulike praksiser i planlegging, slik som valg…